این روز ها سوال خیلی از کنکوری ها این است که با وجود اینکه دارم زیاد درس می خوانم ولی بازم نتیجه نمی گیرم، در آزمون های آزمایشی پیشرفت نمی کنم، اگر این سوال شما هم هست ، در مقاله زیر که می توانید آن را دانلود کنید با استفاده از چند راهکار ساده پاسخ این سوالتان را بخوانید .

آرش همتیان