گزینش کنکور

نحوه گزینش در کنکور سراسری

آنچه باید از آزمون سراسری بدانید: هدفتان کدام رشته و دانشگاه است؟! یکی از نیازهای داوطلبان آزمون سراسری، آگاهی از شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور است در واقع با نحوه گزینش در کنکور آشنا شود. این موضوع بدان جهت اهمیّت دارد که داوطلبان برای اهدافی که در نظر دارند خود را […]