خلاصه نویسی

چطور خلاصه نویسی کنیم ؟

شاید کار خلاصه نویسی برای خیلی از شما سخت، ناممکن و تاحدی وقت گیر به نظر بیاید اما بدانید اگر یک بار وقت بگذارید مطلبی را مطالعه و خلاصه برداری کنید برای دفعه های بعدی لازم نیست کل مطلب را مطالعه بخوانید. بلکه می توانید فقط با نگاه کردن به خلاصه کل مطلب را یادآوری […]