اعداد

معجزه اعداد ، رازی که موفق ها می دانند !

می گفت همه رژیم های لاغری را امتحان کرده ، اما شکست خورده است. وقتی از او پرسیدم نسبت به قد، وزن، سن و جنسیتش چند کیلو اضافه وزن دارد، شانه هایش را بالا انداخت و گفت: «زیاد نیست فقط بیست کیلو!» گفتم از قصابی بیست کیلو چربی بخرند و بیاورند. جلویش گذاشتم و گفتم: […]