تغییر با انتخاب شروع می شود

هر روزی که بخواهیم می توانیم با به کارگیری نظم همه چیز را تغییر دهیم.

هر روزی که بخواهیم می توانیم کتابی را باز کنیم تا دریچه ذهن ما را به دانشی جدید باز کند.

هر روزی که بخواهیم می توانیم فعالیت تازه ای شروع کنیم.

هر روزی که بخواهیم می توانیم روند تغییر زندگی را آزاد کنیم.

می توان این کار را همین الان کرد، یا هفته بعد یا ماه بعد یا سال بعد.

همچنین می توانیم هیچ کاری نکنیم،

می توانیم به جای عمل وانمود به عمل کنیم.

و اگر فکر تغییر آزارمان می دهد، می توانیم در همین حالت بمانیم.

می توانیم استراحت را به جای کار، سرگرمی را به جای تحصیل، توهم را به جای حقیقت و تردید را به جای اطمینان بر گزینیم. انتخاب با ماست.

ما خود وضعیت اکنون مان را با انتخاب های گزشته مان آفریده ایم.

ما هم توانایی آن را داریم و هم مسئولیم که از همین امروز انتخاب های بهتری داشته باشیم.

آنان که در جستجوی زندگی خوب هستند، نیازی به پاسخ بیشتر یا زمان بیشتری برای فکر کردن و به نتیجه رسیدن ندارند.

این ها به حقیقت نیاز دارند.

نمی توانیم بگذاریم تکرار هر روزه اشتباهات مان در تصمیم گیری، ما را به مسیر نادرست بکشاند.

باید به همان اصولی برگردیم که بزرگترین تفاوت ها را در زندگی ما بوجود می آورند و باید با انتخاب های درستمان، خوشبختی، سر زندگی و شادی را به زندگی بیاوریم.

اگر از اوضاع ناراضی هستید، تغییرش دهید! درخت که نیستید! این توانایی را دارید که هر زمینه ای از زندگی تان را به کل دگرگون کنید. شروع تمام این تغییرات ب انتخاب شما بستگی دارد.

تفاوت در شخص درونی است نه بیرونی

تفاوت واقعی در درون شماست. در واقع تفاوت خود شما هستید.

آن جادویی که موفقیت می آورد، در درون شماست.

جادو در باور داشتن است.

جادو در جرأت داشتن است.

جادو در تلاش کردن است.

جادو واقعی در دوام آوردن است.

جادو در پذیرفتن است.

جادو در کار کردن است. جادو در فکر کردن است.

در لبخند، در ذوق و شوق و عزم و اراده جادویی نهفته است.

میبینید؟ همه این ها از درون نشأت میگیرد، نه از بیرون. پس تفاوت در درون شماست. تفاوت واقعی خود شما هستید. کلید دروازه آینده بهتر در دستان خود شماست.

این متن انگیزشی به قلم مرد بزرگ حوزه موفقیت جیم ران بود. 

توصیه می کنم مقاله پایان دادن به تنبلی ها را هم حتما بخوانید ، کلیک کنید.