جزوه زبان فارسی 

داشتن یک جزوه زبان فارسی خوب مهم است ، زیرا زبان فارسی درس ساده ای است. منبع آن یک کتاب بیش تر نیست،
در آزمون سراسری پنج تست از آن مطرح می شود و کم و بیش مشخص است که هر کدام از این تست ها مربوط به کدام بخش کتاب است.

با خواندن متن کتاب درسی، به راحتی می توانید دو سه پرسش از این پنج پرسش را پاسخ دهید.
به همین دلیل، اولویّت باید خواندن دقیق متن کتاب درسی باشد. باقی تست ها هم با تمرین و مرور آزمون های قبل و البتّه خواندن پاسخ های تشریحی، به تدریج برایتان ساده می شود.
فراموش نکنید که پاسخ دادن تست های شمارشی حجیم (مثل تکواژها) را بعد از پاسخ گویی همه ی تست ها بگذارید تا وقتتان گرفته نشود.
تأکید می کنم صورت پرسش های مربوط به نگارش را با دقّت بخوانید تا مطمئن شوید که باید دنبال گزینه ای بگردید که اشکال ویرایشی دارد یا ندارد!

اگر به دنبال یادگیری روش مطالعه درس زبان فارسی هستید، کلیک کنید.

در این نوشته برای شما جزوه زبان فارسی خوبی به قلم استاد تاجیک جهت دانلود ارائه شده است.

هر چند محوریّت در هر درس با کتاب درسی است، اما وجود یک جزوه زبان فارسی خوب می تواند برای تمرین و تثبیت مباحث مؤثّر باشد.

به خاطر داشته باشید که بسیاری از کتاب های کمک درسی سعی کرده اند ساده ترین نکته ها را هم به کمک فرمول و قاعده آموزش دهند که این کار نتیجه ای جز گیج شدن و آشفتگی داوطلب ندارد.

مثلاً در مورد بحث جایگاه همزه در خط فارسی، احتمالاً هیچ داوطلبی نیست که نداند «مؤمن» درست است نه «مئمن»!

حالا فکر کنید یک کتاب بخواهد همین نکته ی بسیار ساده را هم در قالب فرمول برای شما تبیین کند. پس هر گاه حس کردید مبحثی را بلد هستید، خودتان را درگیر قاعده سازی های گیج کننده ی کتاب های کمک آموزشی نکنید.

با این وجود، تمرین ها و تست های بسیاری از کتاب ها می توانند در کنار مطالعه ی کتاب درسی، به کمک تان بیایند.

در ضمن در مورد تمرین ها، همیشه اولویّت با تست های آزمون سراسری، سنجش است. سعی کنید هر چه کمتر سراغ تست های تألیفی بروید. زیرا گاه تعداد اشتباه های این تست ها سر به فلک می کشد.

اگر به دنبال بانک تست درس زبان فارسی می گردید، کلیک کنید.

اگر به دنبال بانک تست مباحث دیگری می گردید، کلیک کنید.

اگر به دنبال جزوه مباحث دیگری میگردید، کلیک کنید.