فایلی که امروز در اختیار شما قرار داده ایم،  در ۸ صحفه تاریخ ادبیات کنکور خلاصه نویسی شده است.  

البته توجه داشته باشید که بهترین منبع برای مطالعه تاریخ ادبیات ، خود کتاب درسی می باشد، چون با مطالعه کتاب درسی حافظه تصویری شما بسیار در بخاطر سپاری تاریخ ادبیات کمک خواهد کرد. اما از این فایل یا کتاب های مشابه می توانید جهت یک دور مرور سریع و تست یادگیری هایتان استفاده کنید.