قبل از بررسی راه های افزایش اعتماد به نفس ، می خواهیم اعتماد به نفس را تعریف کنیم و سپس راه های افزایش و هم چنین فواید برخورداری از اعتماد به نفس بالا را بررسی نماییم.

تعریف اعتماد به نفس

  • اعتماد به نفس، احساس و شناختی است که از توانایی ها و محدودیت های بیرونی و درونی خود داریم.
  • اعتماد به نفس، باور شخصی فرد نسبت به روح خویش به عنوان یک انسان است.
  • اعتماد به نفس، باور این توانایی است که می توانیم تمام توانمان را به کار گیریم.
  • اعتماد به نفس ابعاد مختلفی دارد که تمام جنبه های مختلف رفتاری، احساسی و روحی را شامل می شود.
  • اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانای عمل کردن و انجام دادن کارهاست. اعتماد به نفس احساسی به معنای تسلط و کنترل بر دنیا احساسات و عواطف و اعتماد به نفس روحی به معنی چگونگی اعتقاد انسان به جهان هستی و کل آفرینش است.

یکی از عوامل مهم برای موفقیت در دوره ی نوجوانی و جوانی برخورداری از اعتماد به نفس در هر سه حالت آن است.

راه های افزایش اعتماد به نفس

۱٫ خدا را هرگز فراموش نکنیم.

۲٫ همواره به موفقیت هایمان نگاه کنیم.

۳٫ در زمان حال زندگی کنیم.

۴٫ نه گفتن به دیگران را تمرین کنیم و از نه شنیدن ناراحت نشویم.

۵٫ در میان جمع با صدای بلند و به صورت شفّاف اظهار نظر کنیم.

۶٫ منظم باشیم و کارها را نیمه رها نکنیم.

۷٫ زندگی نامه ی افراد موفق را مطالعه کنیم.

۸٫ نتیجه ای را که دوست داریم به دست آوریم مجسم کنیم.

۹٫ تصمیم های مهم بگیریم و آن ها را اجرا کنیم.

۱۰٫ خود را آن گونه که دوست داریم باشیم، تصوّر کنیم.

۱۱٫ دوستانی را انتخاب کنیم که اجتماعی هستند و اعتماد به نفس بالا دارند.

۱۲٫ شوخ طبعی را فراموش نکنیم.

این موارد تنها تعداد اندکی از راه های افزایش اعتماد به نفس است و هدف از بیان آن ها یادآوری این نکته است که می توانیم با شناخت این راه ها و راه های مشابه آن، زندگی خود را تغییر دهیم.

نگران ضعف در آزمون سراسری نباشیم، افسوس شکست های متعدّد را نخوریم، تنها نباشیم و…

در جامعه ی کنونی اگر بخواهیم خوب و هدفمند حرکت کنیم و به نتایج دلخواه مان برسیم، اما اعتماد به نفس مناسبی نداشته باشیم، قطعاً آنچه منظور نظرمان است حاصل نخواهد شد.

 

توصیه می کنم مقاله مدیریت استرس را حتما بخوانید .