همیشه یکی از دغدغه های کنکوری ها، تغییرات کتاب درسی بوده. این موضوع در درس زیست شاید حساسیت بالاتری هم داشته باشد. برای اینکه کنکوری های عزیزم در آرامش مطالعه کنند، تغییرات کتاب درسی زیست۲ و آزمایشگاه را در فایل زیر به تفکیک فصل ها آورده شده است. امیدوارم برایتان مفید باشد.

ارادتمند : آرش همتیان