پایان دادن به تنبلی

پا فشاری برای رساندن ما به موفقیت همان قدر مهم است که بنزین برای رساندن ماشین به مقصد.

قطعا موقعیت هایی پیش می آید که احساس می کنید دارید دور خودتان می چرخید.

باید با پا فشاری مصرانه از این دور باطل بیرون بیایید چرا که اگر از این روزمرگی دست برندارید قادر به پیمودن مسیر موفقیت نخواهید بود.

متضاد پا فشاری ، تنبلی است.

پا فشاری یعنی هرگز وا نمی دهید. تنبلی یعنی هرگز شروع نمی کنید، هرچند ناتوانی در به سرانجام رساندن کاری نیز مشکلی از تنبلی است.

از مردم بپرسید چرا تنبلی می کنند. اغلب در جواب این را می شنوید:
” من کمال گرا هستم. همه چیز باید جفت و جور باشد تا من دست به کار شوم. هیچ مزاحمتی و هیچ سر و صدایی نباید باشد وگرنه من نمی توانم کار کنم “

متوجه می شوید مشکل کجاست؟
تبدیل عیب به حسن ! کمال گرا می گوید معیارهایش در کارها خیلی بالاست.
ولی در پایان معلوم می شود که این همه فلسفه چینی نوعی بهانه تراشی برای ظاهر سازی است.
با این توجیهاتی که در پس تنبلی است کاری از پیش نمی رود.

اساس تنبلی ، ترس از شکست است.

وقتی در تنبلی دقیق شوید می بینید دلیل واقعی آن ترس است.

چه فرقی می کند ترس شما ناشی از کمال گرایی باشد یا هر چیز دیگر؟
ترس از هر چیزی شما را فلج می کند. بین هرگز شروع نکردن با هرگز به سرانجام نرساندن ، چه تفاوتی است؟
در هر دو مورد درمانده اید.

در اینجا می خواهم نحوه ی غلبه بر تنبلی را به شما بگویم.
قصد دارم نحوه ی تبدیل تنبلی به پافشاری را به شما نشان دهم.
اگر به پیشنهاد من عمل کنید روند آن عملاً بدون درد سر خواهد بود.
این روند شامل به کارگیری دو اصل بسیار اثرگذار است که به جای بی تحرکی و تنبلی ، پا فشاری را در شما می پروراند.

اصل نخست : آن را بخش بندی کنید.

مهم نیست که به چه کاری مشغول هستید.
می خواهد نوشتن کتاب باشد، کوهنوردی باشد یا درس خواندن. کلید رسیدن به موفقیت توانایی شما در بخش بندی کار به قسمت های قابل اداره و انجام هر کدام در یک زمان است.
تمرکزتان را روی اتمام کاری که انجام آن در این لحظه صحیح است بگذارید.
کاری که فعلا در مسیرتان به آن نرسیده اید، فراموش کنید.
اندیشیدن مثبت در زمان درست را جایگزین تصورات منفی آینده کنید.
این اولین شگرد بی اندازه مهم برای پایان بخشیدن به تنبلی است.

فرض کنید من از شما می پرسم که می توانید یک رمان چهارصد صفحه ای بنویسید.
اگر مانند بیشتر مردم فکر کنید به نظرتان غیر ممکن
می آید.
ولی فرض کنید یک سوال دیگری بپرسم، آیا می توانید روزی یک صفحه و نیم به مدت یکسال بنویسید؟
حال به نظر می رسد کار آسان تر شده است.
کتاب چهارصد صفحه ای به قسمت های متناسب بخش بندی کرده ایم.
حتی با این حال خیلی ها برای شروع هنوز هراس دارند. می دانید چرا؟
نوشتن یک صفحه و نیم زیاد سخت نیست ولی از شما می خواهند یکسال و نیم تمام این کار را بکنید.
وقتی مردم به این دوره طولانی نگاه می کنند خود به خود به خیلی از آن ها حالت منفی دست می دهد.

پس اجازه دهید نوشتن رمان را به روشی دیگر محاسبه کنیم. بیایید آن را به قسمت های کوچک تر بخش بندی کنیم.
فرض کنید بپرسم می توانید یک صفحه و نیم را نه برای یک سال ، نه برای یک ماه حتی نه برای یک هفته ، بلکه در همین امروز؟ به فردا و پس فردا کار نداشته باشید.

نوبت به نوبت. ما هم داریم همین کار انجام می دهیم. داریم زمان لازم برای انجام یک کار بزرگ را به قطعات یک روزه بخش بندی می کنیم.

خود را منضبط کنید نه به عقب نگاه کنید نه به جلو. خواهید دید کارهایی را به سرانجام رسانید که اصلا تصورش را هم نمی کردید. آغاز همه این موفقیت ها “بخش بندی” است.

شگرد دوم من برای شکستن عادت تنبلی این است: بنویسید.

می دانیم که نوشتن در تعیین هدف چقدر مهم است.
کاربرد نوشتن در غلبه بر عادت تنبلی بسیار شبیه عمل نوشتن در هدف گذاری است.

ریز ریز فعالیت هایتان را ثبت کنید.
با دیدن یک عالمه کارهای بی مورد که در طول یک روز انجام می دهید که هرکدام شما را از هدف اصلی تان دور می کنند، بهت زده می شوید.
مزیت عمده ثبت فعالیت ها این است که آگاهانه پی می برید که چه کارهای بی موردی را نا آگاهانه انجام می دادید.

یک ویدئو فوق العاده برایتان آماده کردیم که چطور با انگیزه باشید و تنبلی هایتان را کنار بگذارید. این ویدئو ۱۰ دقیقه وقت شما را می گیرد ولی در زندگیتان بسیار تاثیر گذار است.حتماً ببینید:

می توانید این دوره آموزشی یک ساعته را به صورت غیر حضوری و دانلودی بگذرانید و برای همیشه به تنبلی هایتان پایان دهید. برای تهیه و دانلود این دوره غیر حضوری کلیک کنید.