تست ادبیات دوم ، بعد از مطالعه عمیق کتاب درسی می تواند ابزار خوبی باشد تا یادگیری خود را محک بزنید.

مخصوصا اگر تست ها جامع باشد. در این نوشتار استانداردترین مجموعه تست ادبیات دوم برای شما گرداوری شده است. تست کنکور سراسری های ۹۵ و ۹۶ با پاسخ تشریحی. 

اگر در مرحله جمع بندی ادبیات هستید، این مجموعه تست می تواند به شما کمک بسیار خوبی کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و روی موضوعی که ایراد دارید کار بیشتر کنید. 

توصیه می کنم این مجموعه تست ادبیات دوم را زمان دار بزنید و سوالاتی که نتوانستید جواب دهید یا غلط جواب دادید را از پاسخ تشریحی یادبگیرید. 

در انتها مشخص کنید که در کدام یک از موضوعات قرابت معنایی، زبان فارسی، آرایه های ادبی، املا و معنی و یا تاریخ ادبیات بیشتر از سایر موضوعات فراوانی غلط یا نزده داشتید. 

با شناسایی نقطه مشکل دار خود ، آن موضوع را به عنوان آیتم هر شب، روزی نیم ساعت تست موضوعی بزنید، این روش به شما کمک می کند که در کمتر از یک ماه نقطه ضعف شما به نقطه قوتتان تبدیل شود. 

یک کنکوری حرفه ای حتما درس ادبیات را در کنکور جدی می گیرد، به این دلیل که درس ادبیات بالاترین ضریب را در بین دروس عمومی داشته و نیز با بررسی کارنامه های کنکور سراسری چند سال اخیر، متوجه این موضوع می شویم که تاثیر درس ادبیات برای رتبه های زیر ۳۰۰۰ کنکور کمتر از دروس اختصاصی نیست. 

پس توصیه می کنم با یک برنامه ریزی منطقی درصد خود را در درس ادبیات بالا بیاورید. به طور میانگین ۸ ساعت مطالعه درس ادبیات میزان مطالعه مطلوبی برای این درس به حساب می آید.

برای درک اهمیت درس ادبیات، می توانید ویدئو زیر را نیز ببینید :