تست دینی دوم

تست دینی دوم بسیار اهمیت دارد زیرا دینی دوم را می توان جز دروس تحلیلی و پر نکته به حساب آورد. 

روش مطالعه دین و زندگی کنکور

باید بعد از مطالعه عمیق  آیات، پیام آیات و متن کتاب باید تست های استانداردی را بررسی کرد.
این کار هم به ارزیابی مطالعه کمک می کند و همچنین باید کامل شدن فرایند یادگیری شما می شود. 

توصیه من به عنوان مشاور این است که دینی دوم را بسیار جدی بگیرید.
در کنکور ۹۶ فراوانی تست دینی دوم بیشتر شد و پیش بینی می شود که این روند ادامه نیز پیدا کند، پس با یک سرمایه گذاری زمانی مناسب در مطالعه خود سعی در افزایش تسلط در دینی دوم داشته باشید. 

اما در تست زنی درس دینی توجه کنید که متاسفانه تست غیر استاندارد در این درس بسیار زیاد در منابع مختلف دیده می شود.
تست های سراسری دهه ۸۰ را می توان کاملاً تست های منسوخ شده نامید.
همچنین تست های تالیفی بعضی از کتب کمک آموزشی هم در راستای طراحی سوالات کنکورهای اخیر نیستند. 

توصیه می کنم، اول تست های سراسری ۲ سال گذشته را بررسی کنید. ( در این نوشتار به طور کامل همه تست های دو سال گذشته با پاسخ تشریحی به طور رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.) تا با مدل فکری طراح های سوالات کنکور آشنا شوید.

بعد از بررسی این تست ها، یک بار دیگر کتاب درسی را مرور کنید و با توجه به سوالات کنکور و مطالبی که از آن ها سوال طرح شده بود را با دقت بالاتری مطالعه کنید.
سعی کنید در مورد آن مباحث و مباحث مشابه آن تعمق و تفکر بیشتری کنید. 

در مراحل بعد می توانید به بررسی تست هایی غیر از تست های کنکور های سراسری سال های اخیر هم بپردازید.
توصیه من تست های کنکورهای آزمایشی معتبر در دو سال اخیر است(البته آن ها هم خالی از ایراد و اشکال نیستند.)

یک کنکوری حرفه حدوداً باید ۶ بار متن کتاب دینی دوم را تا روز کنکور کامل بخواند. 

اگر به دنبال بانک تست برای درس ها و مباحث دیگر نیز هستید ، وارد صفجه بانک تست شوید.