مجموعه تست قرابت معنایی ویژه جمع بندی کنکور (۱۰۰ تست کاملاً استاندارد با پاسخ تشریحی) با سطح متوسط

در دوران جمع بندی اهمیت تست زدن و پیدا کردن مشکلات، همچنین دوره مطالب بسیار زیاد است.

امروز برای شما ۱۰۰ تست جمع بندی قرابت معنایی کنکور استاندارد از  آماده کرده ایم که می تواند به شما کمک زیادی کند. توصیه می کنم این مجموعه تست را در زمان ۶۷ دقیقه بزنید.

اگر به دنبال مجموعه تست های دیگری می گردید، کلیک کنید .

مشاور و برنامه ریز آموزشی : آرش همتیان