مجموعه تست کاربرد مشتق

یکی از مباحث مهم درس ریاضیات تجربی، مبحث کاربرد مشتق است، که تست استاندارد زدن در این مبحث بسیار حائز اهمیت است. در این فایلی که برای شما آماده کرده ایم، مجموعه تست کاربرد مشتق ۴۰ تایی منتخب دو سال اخیر کنکور سراسری داخل و خارج از کشور و آزمون های آزمایشی قلم چی با پاسخ تشریحی فراهم شده است.

لطفا پس از مطالعه کامل این فصل و بررسی تست های طبقه بندی شده آن ، این مجموعه تست کاربرد مشتق را به صورت زمان دار بزنید. 

توصیه من این است که پس از حل این مجموعه تست، ایراد و اشکالات خود را از جزوه تان بر طرف کنید.

اگر به دنبال مجموعه تست های دیگری می گردید، کلیک کنید .