تست جامع شیمی ۳

بعد از مطالعه شیمی ۳ ، بهترین کار بررسی یک مجموعه تست جامع شیمی ۳ استاندارد است

تا هم محکی خورده باشیم ، هم نقاط ضعف و قوتمان شناسایی شود.

مجموعه تستی که امروز برای دانلود فراهم شده است ، مجموعه ۶۰ تست جامع شیمی سوم با پاسخ تشریحی می باشد.

سعی کنید این مجموعه تست را در زمان استاندارد بزنید.

بعد از تست زنی ، هر سوالی را که مشکل داشتید پاسخ تشریحی آن را کامل بخوانید و اگر مفهوم سوال را متوجه نشدید باید نگاهی به جزوه هایتان بندازید.

 

مشاور و برنامه ریز آموزشی : آرش همتیان

 

اگر مجموعه تست جامع از شیمی سال دوم می خواهید، کلیک کنید.