از امروز به بعد فقط تست زمان دار بزنید

اگر اهل ورزش و مخصوصاً ورزش دوچرخه سواری باشید حتماً تا به حال نام مسابقه ی دوچرخه سواری تایم تریل را شنیده اید. تایم تریل نوعی از دوچرخه سواری جاده است که در آن، دوچرخه سواران به تنهایی زمان گیری می شوند و فردی که کم ترین زمان را طی یک مجموعه مسافت به ثبت برساند، برنده است.
تعریف این ورزش و شکل برنده شدن در آن مرا به یاد مسابقه ی کنکورمی اندازد.کنکور نوعی مسابقه ی درسی است که در آن شرکت کنندگان به تنهایی زمان گیری می شوند. هر فردی که بتواند در مدت زمان ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه بیشترین تعداد تست صحیح را پاسخ دهد برنده است.
کنکور یک مسابقه ی وابسته به زمان است؛ یعنی باید بتوانید در یک زمان محدود، کل سؤالات آزمون را حداقل یک بار بخوانید و تعداد قابل قبولی را پاسخ دهید. برخی از دانش آموزان وقتی از جلسه ی آزمون ها بیرون می آیند به دوستان خود یا به مشاوران از کمبود وقت گلایه می کنند. یک استاندارد مهم در کنکورسراسری، مدیریت زمان است. باید شرایط آزمون دادن را در منزل تمرین کنید و در منزل با کمبود وقت بجنگید تا در جلسه ی آزمون گرفتار کمبود زمان نشوید.
برای این کار باید تخمین درستی از وضعیت پاسخ دهی به هر تست در هردرس داشته باشید. برای مثال در کنکور سراسری برای هر تست زیست شناسی، کم تر از یک دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.

برای تمرین مدیریت زمان آزمون در منزل، توصیه می کنم از امروز زمان دار تست بزنید، موارد گفته شده در زیر راهنمای خوبی برای زمان دار تست زدن شماست :

دروس عمومی هر ۱۰ سوال کمتر از ۱۰ دقیقه
زیست هر ۱۰ سوال ۱۰ دقیقه
ریاضی – فیزیک – شیمی هر ۱۰ سوال ۱۲ دقیقه
دروس اختصاصی انسانی به جز درس ریاضی هر ۱۰ سوال کمتر از ۱۰ دقیقه

 

شاید در ابتدا این زمان دار تست زدن برای شما سخت باشد ولی چاره ای نیست ، کنکور آزمونی زمان دار است ، پس باید زمان دار برای آن آماده شویم. بهتر است از امروز تمرین کنید. اگر از امروز این کار را آغاز کنید به استانداردها خواهید رسید.