حتماً شنيدين كه طراح بي رحم! كنكور سراسري از شما انتظار داره همه ي واكنش هاي كتاب هاي درسي رو بلد باشين . تقريباً تو ۹۰ %مسائلي كه طرح مي كنه، معادله ي واكنش انجام شده رو نمي نويسه و مسئوليت رو مي ذاره به دوش شما ! من خيلي ها رو ديدم كه هيچ مشكلي تو حل كردن مسئله هاي شيمي كنكور ندارن ولي به خاطر اشتباه نوشتن معادله ي واكنش، به جواب نمي رسن.
تازه! تو يه سري سؤال هاي ديگه مثل موازنه كردن واكنش ها يا انواع واكنش هاي شيميايي هم معمولاً خبري از معادله ي واكنش نيست! آقاي طراح از شما مي پرسه كه مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده ها تو تجزيه ي نيتروگليسرين چنده! و اگه شما ندونين معادله ي اين واكنش چيه، سؤال پر!
خلاصه بايد بگم كه تو حداقل ۲۰ % سؤال هاي شيمي كنكور سراسري ، به طور مستقيم يا غيرمستقيم ! از شما خواسته مي شه كه معادله ي واكنش ها رو بلد باشين.
اي بابا! غمتون نباشه ! من در يك اقدام دانش آموز پسندانه ! همه ي واكنش هاي شيميايي موجود در كتاب هاي درسي سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي رو جمع و جور كرده و در يك بسته بندي شيك و مناسب ! به شما تقديم كردم. فقط بگم استفاده از اون به عنوان تقلب، سر جلسه ي امتحان حرومه!
اما قبلش بايد چند نكته رو به عرضتون برسونم:
۱- از اون جايي كه بيشتر واكنش هاي شيميايي تو كتاب سال سوم وجود دارن ، مبنا رو گذاشتم سال سوم و بعد، واكنش هايي كه تو كتاب هاي دوم و پيش دانشگاهي وجود دارن رو بهش اضافه كردم.
۲- مثل كتاب سال سوم، واكنش ها رو به ۵ دسته ي سوختن، سنتز، تجزيه، جابه جايي يگانه و دوگانه تقسيم كردم تا اين طوري يادگيري واكنش ها راحت تر بشه و شما بهتر بتونين تو ذهنتون طبقه بندي شون كنين!
۳- يه سري واكنش ها وجود دارن كه نمي شه اونا رو تو هيچ كدوم از دسته هاي پنج گانه ي كتاب درسي قرار داد . اتفاقاً خيلي از اونا اهميت ويژه اي دارن! اونا رو به عنوان دسته ي ((بي طرف)) براتون آوردم.
۴- همه ي واكنش هاي دومرحله اي رو توي يه دسته ي جداگونه گذاشتم تا خيالتون از بابت اونا هم تخت بشه!
۵- در مورد بعضي واكنش ها كه يه ساختار كلي و مشترك دارن (مثل واكنش تجزيه ي كربنات ها كه اكسيد فلز و گاز اكسيژن به دست مي ياد )قاعده ي نوشتن اونا رو اولش گفتم.
۶- اگه واكنشي كاتاليزگر داشته باشه يا كتاب هاي درسي در مورد رنگ مواد شركت كننده تو واكنشي حرفي زده باشن، اونا رو با جز ئيات لازم و كافي! براتون نوشتم.
۷- از بين اين همه واكنش كه براتون نوشتم يه سري شون خيلي مهم و كاربردي هستن و هي ازشون سؤال مي ياد، اونا رو با علامت ستاره مشخص كردم تا حتماً يادشون بگيرين. از من گفتن بود!
۸- به يه دليل خيلي مهم ! واكنش ها رو به ترتيب صفحه هاي كتاب درسي نذاشتم بلكه به جاش به ترتيب روند آموزشي و از آسون به سخت اونا رو مرتب كردم تا يواش يواش! موتورتون راه بيافته. خب آماده اين؟! بريم!

تشکر از انتشارات وزین خیلی سبز، که این فایل را در اختیار ما قرار داده اند .