یکی از مشکلات بسیاری از کنکوری ها این است که در درس زبان انگلیسی با لغات مواجه می شوند که در کتاب درسی که خوانده بودند این لغات نیامده است و همین باعث می شود که به تعداد زیادی از سوالات نتوانیم پاسخ دهیم. این موضوع در درک مطلب (Reading) بیش از سایر موارد بیشتر مشکل ساز می شود. در جزوه ای که برای شما آماده کرده ایم ، تعداد زیادی از لغات احتمالی برای شما گرداوری شده است. 

این لغات در دو بخش طبقه بندی شده است :

بخش اول : لغات خارج از کتاب که در کنکور های سراسری مطرح شده است.

بخش دوم : لغات خارج از کتاب که هم سطح با لغات کتاب هستند (لغات احتمالی) .

بخش اول شامل ۷۱ لغت و بخش دوم شامل ۱۴۲ لغت است. یعنی در مجموع ۲۱۳ لغت ضروری خارج از کتاب برای شما گردآوری شده است. امیدوارم برایتان مفید باشد.

 

تذکر مهم  : اگر هنوز بر لغت های کتاب درسی مسلط نیستید ، از مطالعه این جزوه اکیداً پرهیز کنید !

 

مشاور تحصیلی : آرش همتیان