همه تست های سراسری داخل و خارج از کشور زیست شناسی سال چهارم (فصل ۱ تا ۵) را با پاسخ تشریحی دانلود کنید

یکی از مشکلات کنکوری های تجربی عدم دسترسی به تست های استاندارد زیست شناسی است.

در فایل زیر  می توانید همه تست های سراسری داخل و خارج از کشور سال ۹۲ تا ۹۶ را دانلود کنید.